Członkami Honorowymi naszego Stowarzyszenia są:

Prof. dr hab. Ewa Solarska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sławomir Gacka
Prezes Zarządu ProBiotics Polska Sp. z o.o.

Stanisław Kolbusz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie