O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Sadowników Ekologicznych POLSKI EKOOWOC powstało w sierpniu 2018 r, w styczniu 2019 r uzyskało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami Założycielami jest 20 certyfikowanych sadowników ekologicznych z „polskiego zagłębia owocowego” – okolic Białej Rawskiej- Grójca – Warki.

Gospodarujemy na areale ponad 600 ha ekologicznych sadów i plantacji.
Rocznie pozyskujemy ok. 30 tys. ton ekologicznych owoców.

Nasze Stowarzyszenie stawia sobie za cel rozwijanie ROLNICTWA REGENERACYJNEGO – przyjaznej dla środowiska, odtwarzającej bioróżnorodność metody upraw roślin, przywracającej im naturalny wigor i odporność. Roślin rodzących zdrowe, pełnowartościowe owoce z żywej gleby.