Spotkanie Grupy Roboczej CO-FRESH 19.01.2022 r

 

 

19 stycznia 2022 r. w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się spotkanie Grupy Roboczej dla Pilotażu nr 5 CO-FRESH „Współtworzenie zrównoważonych i konkurencyjnych łańcuchów wartości dla owoców i warzyw w Europie”.

Program obejmował:

I część

 • Powitanie i przedstawienie gości – prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Arek Kartus
 • Omówienie projektu CO-FRESH – prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
 • Omówienie roli i znaczenia Grupy Roboczej (PCWG) dla Pilotażu nr 5 – Arek Kartus, Justyna Zwolińska
 • Przedstawienie oczekiwań uczestników projektu CO-FRESH oraz dyskusja

 

II część

 • Omówienie zagadnień społeczno-ekonomicznych dotyczących Pilotażu nr 5 – prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
 • Dyskusja na temat zagadnień społeczno-ekonomicznych
 • Omówienie zagadnień środowiskowych dotyczących Pilotażu nr 5 – dr hab. Renata Kazimierczak
 • Dyskusja na temat zagadnień środowiskowych
 • Omówienie ankiety konsumenckiej dla Pilotażu nr 5 – mgr Justyna Zwolińska
 • Dyskusja na temat ankiety konsumenckiej
 • Wybór osób do Co-Creation Focus Group oraz ustalenie daty następnego spotkania Grupy Roboczej dla Pilotażu nr 5
 • Podsumowanie spotkania i wnioski końcowe– prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Arek Kartus

 

Podczas spotkania zostały pokazane prezentacje na temat: projektu CO-FRESH, zaplanowania ankiety konsumenckiej, wyników badania na temat zrównoważenia łańcucha wartości dla Pilotażu nr 5 ze wskazaniem aspektów, które wymagają poprawy lub zmiany. Wyświetlona została także pierwsza wersja filmu do kampanii promującej jabłka EKOOWOCU.

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby: pani prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, pani Dorota Metera, pani Agnieszka Kręglicka, pani Małgorzata Mitura, pan Andrzej Czamara, pan Michał Kowalski, pan Sławomir Gacka, pan Jacek Chachuła, pan Arkadiusz Kartus, pan Jacek Sekuła oraz pani Justyna Zwolińska.