Zarząd Stowarzyszenia

1. Arkadiusz Kartus – Prezes Zarządu
2. Daniel Strach – Sekretarz Zarządu
3. Andrzej Czamara – Skarbnik Zarządu
4. Mariusz Kępka – Członek Zarządu
5. Janusz Rutka – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. Robert Paczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Marek Rybicki – Członek Komisji Rewizyjnej
3. Artur Maciak – Członek Komisji Rewizyjnej