Stowarzyszenie POLSKI EKOOWOC uczestniczy w projekcie europejskim CO-FRESH łączącym 26 partnerów z 10 krajów Europy. W Polsce partnerem Stowarzyszenia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie reprezentowana przez  prof. dr hab. Ewę Rembiałkowską  oraz  dr hab., prof. SGGW Renatę Kazimierczak (Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Zakład Żywności Ekologicznej). Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska jest koordynatorką projektu.

Projekt CO-FRESH ma na celu dostarczenie technik, narzędzi i spostrzeżeń na temat tego, jak sprawić, by łańcuchy wartości produktów rolno-spożywczych były bardziej zrównoważone pod względem środowiskowym, zrównoważone pod względem społeczno-gospodarczym i konkurencyjne gospodarczo. W ramach projektu zostaną wdrożone innowacje w kilku pilotażach łańcuchów wartości produktów rolno-spożywczych (przypadki pilotażowe wchodzące w skład konsorcjum CO-FRESH), aby przetestować, w jaki sposób można połączyć innowacje technologiczne i nietechnologiczne (tj. organizacyjne) na kilku poziomach, a kroki (od rolnika przez przetwórcę żywności do konsumenta) mogą poprawić wpływ korzyści środowiskowych i społeczno-gospodarczych pod względem zrównoważenia.

CO-FRESH w skrócie:

  • budżet: 7,5 mln euro
  • czas trwania: 42 miesiące (październik 2020 – kwiecień 2024)
  • 26 partnerów z 10 rożnych krajów Europy
  • uczestnicy:  praktycy (producentów żywności, spółdzielnie), naukowcy (eksperci z zakresu rozwiązań technologicznych i nietechnologicznych), konsumenci.